The database contains 3 x 128 iris images (i.e. 3 x 64 left and 3 x 64 right).
The images are: 24 bit - RGB, 576 x 768 pixels, file format: PNG.
The irises were scanned by TOPCON TRC50IA optical device connected with SONY DXC-950P 3CCD camera.

If the database or images are used for evaluation and if published it should be stated in references:
Michal Dobeš and Libor Machala, Iris Database, http://phoenix.inf.upol.cz/iris/


Databáze obsahuje 3 x 128 obrázků duhovek (t.j. 3 x 64 levých a 3 x 64 pravých).
Obrázky jsou: 24 bit - RGB, 576 x 768 pixelů, formát souboru: PNG.
Duhovky byly naskenovány optickým zařízením TOPCON TRC50IA propojeným s kamerou SONY DXC-950P 3CCD.

Pokud jsou databáze nebo obrázky použity pro hodnocení a pokud jsou publikovány, mělo by to být uvedeno v referencích:
Michal Dobeš a Libor Machala, Iris Database, http://phoenix.inf.upol.cz/iris/


Database authors: Michal Dobeš, <michal.dobes@upol.cz>, and Libor Machala, <machala@sloup.upol.cz>