English  
Orloj

V severní části olomoucké radnice se nacházejí atronomické hodiny - orloj. Tyto hodiny jsou nejvýznamějším znakem radnice již od 15. století. Hodiny neukazují pouze čas, ale i různé astronomické údaje jako např. pozici a dráhu Slunce, Měsíce a oblohy jako takové, vedle postavení vesmíru v danou chvíli a jiné. V době konstrukce orloje to nebyl zrovna lehký úkol, a proto hodináři spolupracovali s matematiky a astronomy.
  
1935
orloj v roce 1926
5887
orloj v roce 1898
  
Tyto astronomické hodiny byly zbudovány ve stylu jedněch z nejstarších astronomických hodin ve francouzském Strassburgu. Hlavní rysy jsou rozděleny do tří úrovní, které byly vybudovány ve třech etapách:

 • O vzhledu hodin od zbudování až do první opravy v letech 1570-1575 se moc neví.
 • V letech 1575-1898 byl původní orloj nahrazen novým, některé prvky se zachovaly. V tomto období také došlo k několika opravám - v letech 1661-1662, 1746 a 1810-1811.
 • V letech 1895-1898 proběhla rozsáhlá renovace. Byl pořízen nový mechanismus hodin a také nový ciferník. Přes veškeré změny byla původní koncepce zachována stejně jako proporce. V roce 1926 došlo k malířským úpravám a k renovaci v letech 1947-1955.
 • V České republice může být olomoucký orloj srovnáván pouze s pražským orloje z roku 1410. Dodnes neznáme přesné datum vzniku orloje. Podle legendy sestojil orloj saxonský hodinářský mistr Antonín Pohl v letech 1419-1422. Městská rada jej po dokončení díla nechala oslepit, aby nemohl zbudovat obdobné orloje v jiných městech. Podobné legendy se tradují i okolo ostatních orlojů v Evropě. Cíl je jasný - ukázat na jedinečnost tohoto díla. Historikové souhlasí, že zde byly předpoklady pro zbudování takovéhoto díla již v 15. století. Bohužel však neexistují žádné dobové záznamy z 15. století, takže není nic jisté. První písemná zmínka je od básníka Taurinuse z roku 1519.

  V letech 1570-1575 proběhly rozsáhlé renesanční adaptace. Dva hlavní tvůrci z tohoto období byli hodinářHans Pohl a astronom Pavel Fabricius. V tomto období také vznikla zvonkohra. V letech 1578-1599 byly hodiny spravovány Pohlovým nástupcem Danielem Snadbergerem. Další rekonstrukce byla nutná po skončení třicetileté války. Provedl ji hodinářFrantišek Jahn a astronom Antonín Gerhard. V letech 1746-1747 musel být opraven starý mechanismus hodin. Také byla proveda oprava zvonkohry. Byly přidány některé pohybující se figurky. Poslední obnova druhé etapy proběhla v letech 1810-1811. Ale už v roce 1823 byl orloj znovu mimo provoz. Osud orloje zůstal nejasný po celá desetiletí. V průběhu 20. let 19. století bylo vytvořeno několik návrhů pro rekonstrukci, ale žádný z nich nebyl realizován.
    
  1900
  Orloj v letech 1420-1898

  1920
  orloj v roce 1898
    
  V roce 1885 byla založena Asociace za obnovu orloje, která uspořádala sbírku. V roce 1894 začaly práce na orloji a vše bylo dokončeno 22. května 1898. Nejvýznamější změnou byla instalace nového mechanismu hodin a nového ciferníku. V letech 1926-1926 proběhla malířská renovace.

  1930
    
  1930

  slavnostní odhalení orloje 22. května 1898

  Až do roku 1945 měl orloj podobu z konce 19. století. Během několika posledních dní 2. světové války poškodili ustupující Němci věž granátem a orloj byl značně poničen. Poté proběhla rozsáhlá rekonstrukce, včetně opravy hodinového mechanismu, astronomické části a ciferníku.

     

  To byla historie Olomouckého orloje v kostce. Jeho dlouhá historie je zaznamenána v Muzeu hodin ve Šternberku. Také jsou zde pozůstatky orloje od 15. do 20. století.

  Copyright © 1998 Summer Workshop