English  
Klášterní kostel sv. Kateřiny

Ačkoli první zmínky o tomto kostele pocházejí z roku 1287, kostel sám bylpostaven až ve 14. století. Jednolodní gotický kostel a ženský klášter byl vybudován řádem dominikánů. V roce 1701 byl přebudován v barokním stylu. V roce 1848 prošl gotickou obnovou. Gotický portál pochází ze 14. století. Renesanční brána byla postavena na konci 16. století. Fasáda prošla rekonstrukcí v roce 1987.

Copyright © 1998 Summer Workshop