English  
Kostel sv. Mořice

   
Tento trojlodní kostel je postaven v pozně gotickém stylu. Vnitřek kostela byl dokončen v roce 1540. V roce 1973 byly zde nalezeny ruiny románské rotundy z 11. století a možná i starší. Byly zde také nalezeny kaple a hřbitov, který byl zničen v 17. století. Nejstarší kaple jsou kaple sv. Konstantina a sv. Metoděje. Byl vybudovány v roce 1453 a shořely v roce 1813.
První zmínka o kostele sv. Mořice je z roku 1257. Kostel byl založen biskupen Brunem z Schaumburku. Dnes je to největší gotický kostel na Moravě. Půdorys má 54 x 25 metrů a výsk je 22 metrů. Kristus na Olivové hoře, pozdbě gotické sousoší z poloviny 15. století, bylo původně umístěno venku, ale v roce 1985 bylo přemístěno dovnitř kostela.
   
   
Englerovy varhany, práce Vroclavského mistra Michala Englera (1740-1745), byly zvětšeny a jsou nyní největší varhany v Evropě. Mají 135 registrů, 5 manuálů a 10400 píšťal. Barokní skříň je od Filipa Sattlera. Také jsou zde gotické sochy Panny Marie a sv. Jana Křtitele Ecce Homo - gotická malba na dřevě z roku 1523 na oltáři sv. Jana Nepomuckého - barokní oltář na pravé straně (1735) s relikty a mnohými jinými pamětihodnostmi.


Copyright © 1998 Summer Workshop