English  
Kašna Hygie

V předu staré městské brány byla zabudována sedmá kašna (chlapec s delfínem), která byla zničena. Pro zachování motivu byla zbudována v roce 1898 nová městská kašna Chlapec s delfínem na západní straně Radnice.

Během osvobozování města v roce 1945 byla zničena a později nahrazena kašnou zdraví - kašna Hygie. Kašnu navrhl architekt Camillio Sitte a sohařskou práci provedl Karel Lenhart.


Copyright © 1998 Summer Workshop