English  
Jupiterova kašna

Tato barokní kašna pochází z roku 1707. Má čtvercovou vanu a můžeme ji najít v dolní části Dolního náměstí nedaleko Mariánského sloupu a kapucínského klášterního kostela Zvěstování Panny Marie.

Znázorňuje čtyři vodní muže a římského boha Jupitera, kteý drží v ruce blesk. U nohou mu sedí orel, který je poslem a vykonavatelem Jupiterovy vůle.
Původní socha sv. Floriána od Václava Rendera byla přesunuta do Skrbeně (vesnice nedaleko Olomouce). V roce 1735 přidal Filip Sattler na kašnu sousoší, které se tam nachází dodnes.


Copyright © 1998 Summer Workshop