English  
Svatý Kopeček


Historie tohoto poutního místa na Svatém Kopečku začíná v 17. století během třicetileté války v Evropě. Jan Andrýsek, obchodník s vínem, slíbil, že když se stane bohatým, tak postaví kostel Panně Marii. Zapoměl na svůj slib, ale Panna Marie se mu zjevila ve snech. Jednoho dne se dostal do sněhové bouře, která utichla právě ve chvíli, kdy se ocitl na vrcholku kopce. Bylo to místo z jeho snů a on si vzpomněl na svůj slib. Označil si to zde a šel domů, vyhledal majitele, kterými byl řád premonstrátů. 13. 3. 1629 dostal Jan Andrýsek povolení od Olomouckého biskupství postavit kapli. Tato kaple byla dokončena o 4 roky později a 3. 4. 1633 byla vysvěcena. Rok předtím byl dokončen kamenný reliéf Panny Marie s ditětem umístěný na oltáři.

V roce 1642 přišli do Olomouce Švédové a okupovali ho po 8 let. V roce 1645 byla kaple zapálena Švédskými vojáky. Zůstaly pouze zdi. Reliéf Panny Marie se ztratil.

Ve velmi krátkém čase byla kaple znovu postavena a reliéf Panny Marie se vrátil.

V roce 1669 se začalo se stavbou nového většího kostela podle plánů Giovanna Pieto Tencalla. Nový kostel byl vysvěcen 1. 10. 1679 Olomouckým biskupem Karlem II. z Lichtenštejnska. V roce 1698 zde byla založena nemocnice pro dvanáct lidí.

Mnoho putníků přicházelo do tohoto nového kostela, takže v roce 1700 bylo potřeba služeb 18 knězů.

V roce 1705 propukl nedaleko kostela obrovský požár, ve kterém zemřelo 121 lidí. Byli pohřbeni v lesíku za kostelem, kde byla později nedaleko od hřbitova postavena kaple sv. Barbory.
31. 8. 1710 se poutní kostel stal převorstvím.

Opat kláštera Hradisko navrhl, aby na obou stranách kostela byly přistavěny křídla, která měla sloužit jako ubytování pro kněze. Také byl autorem plánů pro křížovou chodbu a kapli.

V roce 1732 proběhly velkolepé oslavy stoletého výročí tohoto místa. Kamenný reliéf Panny Marie byl osazen zlatými korunkami.

19. 5. 1748 navštívila toho poutní místo císařovna Marie Teresie, když přijela do Olomouce, aby dohlédla na stavbu městských hradeb.

25. 4. 1784 získal Svatý Kopeček statut "malé baziliky". V důsledku toho poutníci získali stejné odpustky, jako kdyby navštívili kostel Santa Maria Maggiore, nejstarší a největší mariánskou baziliku v Římě.

Josef II. zrušil klášter Hradisko a převorství na Svatém Kopečku 18. 8. 1784. V dubnu 1785, zde bylo založeno nezávislé vikářství.
Nákladná správa obrovským budov stejně jako státní kolaps v roce 1811 vedly k ochuzení kostela, po kterém mohlo být zachováno pouze to nejnutnější vybavení. Oslava dvoustého výročí založení a stého výročí korunovace v roce 1832 byla velmi skromná.

30. 8. 1834 zrušil císař odvody majetku, které byly použity pro kněze a pro rekonstrukci církevních budov, která byla pod kontrolou řádu premonstrátů.
Slavnostní představení Strahovského řádu premonstrátů proběhlo 8. 11. 1846.

Během 1. světové války byl zabaven největší zvon na Svatém Kopečku. V noci z 19. na 20. 8. 1919 byl kamenný reliéf Panny Marie oloupen o zlaté korunky. Reliéf byl nalezen pohozený v poli, byl příliš těžký pro zloděje.

Během 2. světové války byl kostel na Svatém Kopečku značně poničen. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1949. Po roce 1950 byly církevní řády zrušeny.
11. 2. 1990 byl kostel na Svatém Kopečku nyvrácen řádu promonstrátů v obnovené kráse. V roce 1995 navštívil svatý otec Jan Pavel II. Svatý Kopeček a vysvětil zlaté korunky na reliéfu Panny Marie.
Na tomto obrázku vidíme reliéf Panny Marie.

  
  

  


Copyright © 1998 Summer Workshop