English  
Morový sloup

Uprostřed Dolního náměstí se nachází nádherný barokní morový sloup. Na sloupu jsou dvě řady soch: svatý Šebestyán, svatý Roch, svatý František Xaverský, svatý Karel Boromejský v dolní řadě a sochy světic svaté Pavlíny, svaté Barbory, svaté Kateřiny a svaté Rozálie Limské v horní řadě. Sloup je zakončen sochou Panny Marie Neposkvrněné. Sloup byl postaven v letech 1716 - 1727 jako památka na morovou epidemii v letech 1713 - 1715. Kamenické práce byly realizovány v letech 1716 - 1723 Václavem Renderem. Sochařskou výzdobu provedl J. Sturmer (socha Panny Marie Neposkvrněné, socha sv. Františka Xaverského, socha sv. Karla Boromejského). Ostatní sochy, s vyjímkou sochy sv. Šebestyána, vytvořil Tobiáš Schütz. V letech 1985 - 1992 prošel sloup rekonstrukcí pod vedením Tomáše a Růženy Raffelovými a Ladislavem Werkmannem.

         

 

Copyright © 1998 Summer Workshop