English  
Přemyslovský palác

Přemyslovský palác se nachází na místech, kde Přemyslové sídlili už od 12. století. Po vymření větvě údělných Olomouckých knížat ztratila budova svou sídelní funkci.

Palác zahrnuje gotický klášter, kapli sv. Jana Křtitele a původní románskou věž.

Palác se nachází na místě, kde kdysi stávala bazilika sv. Václava. Stavba kostela byla započata v letech 1104 - 1107 za vlády knížete Svatopluka. Ve stavbě pokračoval Svatoplukův syn Václav, který těsně před svou smrtí věnoval nedokončenou stavbu biskupovi Jindřichu Zdíkovi. Stavba byla dokončena 30. 6. 1131 a vysvěcena Jinřichem Zdíkem.
V roce 1141 se stává katedrálou, to znamená sídlem biskupa. Po smrti Jindřicha Zdíka v roce 1150 přestala být sídlem biskupa. Zbytek obvodového zdiva se nachází v prvním patře dnešního Přemyslovského paláce. Residence byla s bazilikou spojena chodbou. Bazilika byla mnohokrát přestavována a nyní slouží jako sakristie.

Dva velké požáry v průběhu 13. století zničili palác. Ve 14. století zde byl založen klášter, umístěný mezi kostel a palác. V roce 1867 byla nalezena dvě románská okna inženýrem K. Biefelem, kterého najal arcibiskup. Románský palác byl zachován a je pokládán za nejvýznamější románskou pamětihodnost ve střední Evropě.

Kaple svatého Jana Křtitele byla postavene ještě před rokem 1441. Původně sloužila jako knihovna katedrálních spisů a teprve později byla vysvěcena na kapli. V této kapli je pohřben kníže Václav III., který byl v roce 1306 zavažděn vedle katedrály. V dnešní době se kaple využívá především jako výstavní síň archeologických nálezů v Olomouci.


Copyright © 1998 Summer Workshop