English  
Radnice

Hlavním důvodem pro stavbu radnice byl rostoucí význam městské rady. Původní radnice vznikla z několika kupeckých domů poté, co Olomouc dostala povolení od krále Přemysla Otakara I. Bohužel to nebylo zdokumentováno, proto se stavba datuje do 14.  století. 8. listopadu 1378 udělil markrabě Jošt městu privilegium na postavení radnice s tržnicí. První etapa výstavby trvala do roku 1411. V tomto období bylo postaveno přízemí s dvojlodní síní, žebrovou křížovou klenbou, pilíři, dvěma vstupy na náměstí a část dnešní hranolové věže. Husitské války zastavily výstavbu radnice.
   
1905
pohlednice z roku 1905

1908
pohlednice z roku 1908
   
V roce 1444 byla vysvěcena radniční kaple sv. Jeronýma s nejstarší krouženou klenbou v českých zemích Druhá etapa výstavby začla po roce 1474 a trvala až po začátek 16. století. Věž, která soupeřila s věží Staroměstské radnice v Praze, se neobešla bez technologického zázraku tehdejší doby, bez orloje. Taktéž některé části jižního a západního křídla a schodiště pochází z této doby.

Otevřené nádvoří radnice bylo obehnáno nově postaveným dvouposchoďovým západním křídlem. Renesanční přeměna radnice začala v roce 1529. Nový vchod do radniční sněmovny byl ozdoben neznámým italským mistrem hodnotným portálem. Ve stejné době bylo postaveno dvouramenné schodiště. Radnice nadále sloužila jako tržiště. V roce 1578 se na jihozápadním rohu radnice objevily sluneční hodiny. V téže době bylo přesunuto schodiště na východní straně. V následujícím roce byl roh radnice ozdobena dvěma měděnými chrliči vody v podobě draků. Poslední fáze výstavby se datuje do let 1601-1607, kdy byla radniční věž zvýšena na dnešních 76 metrů.
   
1900
pohlednice z roku 1900

Městský archív byl uložen ve věži, v přízemí radnice se nacházela strážnice a "lepší" městské vězení. Úpadek města Olomouce během švédské války (1642-1650), ztráta role jako hlavní město Moravy a nařízení o pevnosti ovlivnila strukturu radnice. V roce 1849 se městská rada přesunula do Edelmannova paláce naproti radnici a po dalších 50 let sídlil v radnici olomoucký regionální soud. Na počátku 20. století se soudní dvůr přesunul do nového sídla na dnešní třídu Svobody a byla naplánována přestavba radnice v novogotickém stylu. Nakonec nebyly změny tak rozsáhlé a radnice byla přestavěna podle návrhu ing. Maxe Kressy a George Bergra. Na místě starého tržiště byl zbudován nový přístup do galerie, fasáda byla doplněna novogotickými detaily. Slavnostní hala byla zmenšena a vyzdobena malbami Karla Wildy výjevy z historie Olomouce. V průběhu meziválečného období nezaznamenala radnice nějaké významější změny. V květnu 1945 byla poškozena věž s orlojem při osvobozovacích bojích. Orloj byl zcela obnoven v letech 1947-1955 podle návrhu Karla Svolinského.


Radnice města Olomouce patří mezi nejvýznamější stavby této metropole Hané pro svůj historický stejně jako pro svůj architektonický význam. V podloubí radnice dnes nalezneme Informační centrum města, galerii Caesar a kavárnu, která se nalézá v původních prostorách zasedání městské rady.

   
    
   

Copyright © 1998 Summer Workshop