]>
       

Atari a networking

LAN - propojení počítačů v jedné místnosti:

 ST <-> ST
 ů sériový port: jakýkoliv komunikační soft (třeba CoNnect)
 ů paralelní port: ST-trans, PARCP
 ů MIDI port: Midinet, Mikenet
 ů ROM-port: Arcnet pro ROM-port, MIDI-Com

 ST <-> PC
 ů sériový port: Ghostlink
 ů paralelní port: HDD_DMN, PARCP

 Ethernet
 ů adaptér na ROM-port dle TUW
 ů Bionet
 ů VME Riebl card
 ů SCSI Ethernet

 Jakým kabelem propojit dva počítače přes sériové porty?
 Jakým kabelem propojit dva počítače Atari přes paralelní porty?


MAN - propojení počítačů po městě, možná i meziměsto:

 via telefon - modem a terminálový soft (CoNnect) nebo mailer (Semper)
 via éter - packetmodem a specializovaný soft (Digipoint)


WAN - spojení s celým světem

 NeST - specializovaná síť na Fidonetové technologii, která spojuje
 všechny Ataristy (NeST = Network ST). NeST je dostupný i v naší republice
 na všech hlavních Atari BBS.

 FAN - Final Atari Network je speciální síť, ve které se šíří všechny nové
 programy na naše počítače. V praxi to znamená trvalý přísun novinek na
 všechny Atari BBS po celém světě. U nás je FAN přístupný díky nezměrné
 snaze Luboše Rampy.

 Internet - stačí studovat vysokou školu, nebo si koupit modem a využít
 nabídky různých Internet providerů. Internet je dnes nejmohutněji se
 rozvíjející globální sítí, kde vedle informací typu "jak vyrobit
 atomovou bombu" najdete i tisíce megabajtů programů, dat a informací
 pro počítače Atari.

Joy