]>
       

Joy Atari Info Pages (JoyAIP)

     Co říci úvodem? Snad co to vlastně čteš - JoyAIP je HYPertext,
který obsahuje vše, co víme o počítačích Atari a o čem jsme přesvědčeni,
že tě zajímá. No a jelikož jsi v pořadí tak tisící, který po nás žádá
nějaké informace, rozhodli jsme se svoje znalosti a vědomosti uložit do
HYPertextu, této modernější verze knihy, přítele člověka. Tebe by snad
bavilo tisíckrát se opakovat v dopisech, e-mailech či na nejrůznějších
Atari slezinách? Proto jsou tu JoyAIP a každý tazatel je dostane před
tím, než osloví přímo nás. JoyAIP je vše, co víme nebo tušíme.

     JoyAIP jsou volně šiřitelné, nic za ně nepožadujeme, ale žádnou
odměnou nepohrdneme (podrobnější informace o tomto problému nalezneš
v části pojednávající o autorech, přesněji řečeno zde). Budeme jenom
rádi, pokud nás rozšíříš opravdu všude. Informace potřebují všichni.

     Možná ti připadne název JoyAIP povědomý - ano, sprostě jsme
použili název jednoho moc fajn HYPertextu, a sice AIP.HYP od našich
německy hovořících souputníků. Sorry guys, ale nás nic lepšího
nenapadlo, pouze před Váš název přilepit `Joy', jelikož to všechno
vymyslel Joy ;-).

     Tož tak.

Fufin