]>
       

Doslova `horká klávesa'. Slangový termín pro určitou
kombinaci kláves, jejíž stisknutí provede nějakou funkci
programu. Říká se tedy, že funkce programu má horkou klávesu