]>
       

Uniform Resource Locator (URL)

Způsob, jak odkázat na jiný zdroj informací.

Struktura URL je 'protokol://počítač/cesta', kde protokol je nejčastěji
http (služba WWW pro hypertexty) nebo ftp (služba FTP pro soubory).
V JoyAIP je ze srandy jako "služba" použito i BBS, ale to jen tak na okraj.

VSUVA (pro ty, kdo ještě nechápou)

Pokud někde uvidíte napsáno 'http://něco/někde' a pořád vás to zajímá,
tak si počtěte zde. Stručně řečeno - upalujte k nejbližšímu počítači
schopnému připojit se k Internetu, nakopněte CAB, NechťZkape či Microshit Exploder
a někam tam výše napsané vepište. A pak už jen zírejte ...

Podobně, pokud někde uvidíte 'ftp://něco/někde', u téhož počítače zkuste
napsat 'ftp něco' a pak se modlete, aby se spustil grafický klient. A také
neuškodí počíst si zde.

A do třetice, pokud v JoyAIP uvidíte JoyBBS/nějaký/soubor, tak si
nejdříve pro inspiraci počtěte zde a zde a ještě zde a pak už jen
nakopněte terminál a přikažte svému modemu, ať točí tel. číslo JoyBBS ...

No a pokud všechny způsoby selžou, kontaktujte Joye, on vám všechno rád
vysvětlí a třeba i něco pošle poštou, jak o tom mlží někde zde.

ZÁSUVA

Nejznámnější Atari URLs

Ve WWW prostoru je jich mnoho. Naštěstí existují jedinci, kteří o nich
mají přehled a odkazy na ně umísťují na svoji home-page. Doporučuji začít
tam, třeba na:

http://www.atari.de
http://cas3.zlin.vutbr.cz/~stehlik/
http://www.users.zetnet.co.uk/aseabrook/a_index.htm
http://home.sn.no/~hallvart/pages/atari.html

Z dalších, specializovaných WWW stránek stojí za zmínku:

http://www.gic.de/st_inside (