]>
       

Zdroje informací o Atari

Informace se šíří ústním podáním, tištěné na papíře a naklápané v
elektronických dopisech, textech či hypertextech. Dále se každý obohacuje
o své vlastní zkušenosti a zážitky. To je ta studnice moudrosti, ze které
teď právě čerpáme a pracně sumírujeme v editorech. Jak přeskočit tento náš
hypertext a skočit rovnou do oné studně?

Ústní podání

Účastnit se především veškerých Atari akcí. Tady bych vyzdvihl velký
přínos Narsil Party v Brně (léto 1995), Freeconu v Plzni (podzim 1995),
ale i všech předchozích akcí, nejčastěji v Praze (co si tak vzpomínám).
Dále udržovat kontakty s několika lidmi, kteří už jsou ve studni.
Telefonické spojení také funguje, je rychlé ale drahé.

Tisk

Tuto oblast můžeme rozdělit na českou národní a zahraniční (Slováky
nezahrnuju do zahraničí, ale přesto si nevzpomínám na nějakou Atari
tiskovinu z té strany).

Na české scéně bych rád především vyzdvihl:

ů fandovství Michala Mareše - časopis MojeST (naposled 1991)
ů snahu brněnské fy ESO-computers - časopis MegaHD (naposled 1992)
ů aktivitu pražské ST-sekce - především ST-info (naposledy jaro 1998)
ů poslední pokus pražské fy IRC - časopis Alert (naposled 1995)

To je všechno, co vím. A NEJSTRAŠNĚJŠÍ je, že Alert zanikl na základě
hrubého nezájmu ze strany čtenářů!! Stačilo aspoň tisíc Ataristů, kteří
by časopis kupovali pravidelně (resp. předplatili si ho dopředu). 30 korun
nebylo nic moc (necelé 3 piva), a přesto musel tento zajímavý časopis
skončit. Copak nás není ani jeden tisíc ?

Zahraniční časopisy

ů německý Atari Inside, nedávno sloučený se zaniklým časopisem ST-Computer
  v jeden, nečekaně a originálně nazvaný ST-Computer & Atari Inside.
ů z již zaniklých německých bych jmenoval ST-magazin či Atari Journal.
ů anglický ST FORMAT, který se chlubí tím, že je největším světovým ST
  časopisem. Možná jo, ale IMHO je jeho informační hodnota mnohem nižší
  než německý ST-computer, ale to je věc názoru.

Zahraniční časopisy se snaží přežít postupnou orientací na Macy (kde jsou
ještě nějaké komerční možnosti), u nás to Alert nestihl. Důležité je, že
některé z nich lze u nás zapůjčit (ST-sekce), a tak se aspoň na chvilku
do studně ponořit.

Elektronické možnosti

Pokud si odmyslím možnost posílání elektronických dat na disketách v
dopisech (což nabízím jako alternativu všem bezmodemovým lidem), je potřeba
na všechny další věci vlastnit či alespoň použít modem.

Elektronické časopisy z českých luhů a hájů

ů v současnosti jediný žijící a fungující Atari diskmag - Narsil
ů Mario Závodník z Tršic a jeho diskmagazín Crack (dnes historie)
ů pokus plzeňských chlapů o diskmag pod názvem Albion (historie)
ů ST-info není pravý elektronický časopis, ale jako každý časopis byl psán
  na počítači a proto existují jeho zdrojové texty. Ty jsou nyní dostupné
  na BBS.

Zahraniční elektronické časopisy

ů Atari Explorer Online
ů Silicon News
ů ST-Report

Amatérské počítačové sítě

ů Fidonetová národní konference 68000.42
ů Specializovaná celosvětová Atari síť NeST

Vzdělávací (a dnes už i komerční) síť Internet