]>
       

Software, které zde prezentujeme, se nám líbí nebo ho považujeme za
naprosto nepostradatelný. Názor čtenáře nás až tak nezajímá, jelikož
máme své zkušenosti. Každý máme své potřeby a následující software
reprezentuje ty naše.

První skupinou jsou programy do \AUTO\ adresáře na bootovacím disku. Pokud
se pokusím o jejich rozdělení, jsou to:
- boot-manažeři: AutoMore Superboot XBoot
- GDOSy: NVDI SpeedoGDOS
- zavaděče alternativních OSů: MiNT MagiC Linux
- alternativní fileselectory: Freedom Selectric
- fontselectory pro GEMové aplikace: Calvino MagiCUFSL UFSL xUFSL
- diskové utility: AutoCheckFat BigDos Diamond Mirror TurboCache
 DataLite
- virtuální RAMěti: Outside
- přesunovači ROM do RAM: GEMRAM ROMspeed
- tiskové spoolery: Spool GEM Spooler
- neoddělitelným zbytkem jsou pomocníci: ArrowFix Fpatch2 HSMODEM Clocky
 GemEnv JPEGD Let'em Fly Mouse ShowTime WinX MetaDOS cookiefs

Z akcesorat bych vzpomněl na:
- modulární ControlPanel: COPS XControl zControl
- MODplejery: Paula Megaplayer
- 1stGuide CD-player Chameleon Movie Player ST-Guide

Z CPX modulů je kromě těch standardních i nestandardních konfiguračních
možno uvést např. Clip.CPX pro konfiguraci GEM-clipboardu, dále třeba
utilitky pro programátory Cookies.CPX, System.CPX, CharTab.CPX
a KeyCodes.CPX.

Další skupinou jsou shelly. Tyto jsou buď grafické a jelikož je používáme
místo standardního Desktopu, říká si jim alternativní desktopy.
Anebo jsou znakové a říká se jim CLI.

K archivování a přenášení dat slouží (de)pakovače ((de)kopresory). Na Atari
se používají archívy (příslušné programy lze najít za koncovkami archívů):
ARC ARJ GZ LZH LHA MSA RAR TAR TGZ ZIP ZOO
Ještě je vhodné upozornit na programy: LZHshell PackerShell STZip ESS-Code

S textem musí umět pracovat každý uživatel počítače. Z textových editorů
vzpomeňme na Everest, CLIX či qed, důležitými utilitami jsou IdeaList,
Husita a UDO.

Disk je naše úschovna dat, mnohdy velmi cenných. Je dobré se o něj starat,
k tomu slouží diskové utility. Z diskových editorů připomínám:
Diskus KnifeST DADE
K základním diskovým utilitám patří:
AutoCheckFat Diamond Edge Diamond Mirror Diskus Kobold OPTIMIZE
Práci s diskem usnadňují cache, např. TurboCache. Komu připadá jeho disk
malý, může si jeho obsah zvětšit on-line (de)kompresory, např. DataLite.
A vůbec základní software pro diskové operace jsou diskové ovladače:
HDDRIVER SCSI-Tools ICD AHDI CBHD

Na disku míváme desetisíce souborů, které si čas od času dokonce
potřebujeme i prohlédnout, podívat se na jejich obsah. K tomu slouží tzv.
viewery. Jaké tedy používáme? Základní náhražkou pseudo-vieweru
standardního Desktopu je Guck. Podobným softíkem do multitaskových
prostředí je 1stGuide nebo WinViewer. Poněkud většími viewery jsou
GemView, Zeig's mir a GrafTool. Další viewery lze najít zde.

Důležitými programy pro nejrůznější crackery, hackery, kodéry i dekodéry
jsou binární editory, např Rewriter nebo HexEdit.

Mezi utility pro multitaskové OSy patří:
APPlist MultiStrip StartMeUp SMU-Setup Taskbar

Spec. utility pro alternativní OS MagiC jsou:
APPline MagiCINF MagiC!TaskUnfreeze Stewart

Z editorů GDOS-bitmap fontů používáme FontKit a GEMfont.

Jako správní vědátoři občas potřebujeme pracovat s čísly. Z tabulkových
procesorů používáme LDW PowerCalc nebo Texel. Tabulky lze dále zpracovat
v programech SciGraph či nověji XAct, které umí naprosto dokonalé grafy.
Symbolická matematika je doménou programu Riemann, na numerickou
matematiku máme Euler.

Na simulaci elektronických obvodů lze použít Digital Logic Simulator nebo
mnohem komplexnější CLA. Své bastly navrhujeme v programu Scooter PCB.

Zbývají nám ještě:
CharMap GemBench Égale DiskCake ParaFin Schnipp&Schnapp GhostScript
OCR FEVER Kandinsky Finder

Fufin & Joy