]>
       

   Název: UFSL - Universal FontSeLector
   Verze: 0.97
Autor/fa:
   Jazyk:
  Status:
     URL: ftp://ftp.uni-paderborn.de/atari/tools/gdos/ufsl097.lzh

První společný fontselector pro GEMové aplikace. Již se nevyvíjí, svůj
úkol splnil - definoval komunikační protokol, který používají jeho
následovníci: xUFSL a Calvino.

Fufin