]>
       

Název souboru: HYP
 Druh souboru: hypertext
    Viewer: ST-Guide
   Poznámka: Hlavní HYPertextový soubor hypertextového systému ST-Guide.
        Obsahuje vlastní data HYPertextu (text a grafiky).