]>
       

odkaz (ukazatel) na jiné místo v hypertextu