]>
       

HYPertext

je hypertext ve formátu ST-Guide. Na disku je uložen v souborech:
- typu HYP - vlastní hypertextová data - text a obrázky
- typu REF - nepovinný pomocný soubor, který obsahuje reference na
  hypertextové stránky; slouží k rychlému vyhledávání pojmů v HYPertextu.

HYPertext může obsahovat pouze textová a grafická data. Ostaní typy dat
(zvuky, animace) musí být uloženy v externích souborech. BTW, ST-Guide
stejně neumí tato data zpracovávat, jelikož byl (a doposud je) původně
určen především pro jednoduché hypertexty a umí pouze text a grafiku.
Ale je možno používat pro tato data externí programy, takže je zde jen
problém, jak tyto programy použít společně s ST-Guide.

HYPertext v okně ST-Guide vypadá jako normální text, jen reference jsou
zvýrazněny (v monochromním zobrazení podtržený silný text, v barevném
rozlišení textem jiné barvy dle definice v ST-GUIDE.INF) a obrázky jsou
zalomeny do textu. Jak se po HYPertextu chodí, to je psáno zde.

Fufin