]>
       

Hypertextová stránka

neboli node je název pro kus textu, který vystupuje v hypertextu pod
určitým jménem a je tak možno se na něj odkazovat z jiných pasáží
hypertextu. Většinou obsahuje reference do jiných hypertextových stránek.
Hypertextová stránka může být libovolně dlouhá a může obsahovat libovolný
počet referencí na jiné hypertextové stránky.