]>
       


Ovládání ST-Guide

Základní činností, kterou vedle čtení obrázků a prohlížení si písmenek
můžeme provádět v HYPertextu, je "noření" se hlouběji a "vynořování" se
zpět - jinými slovy pohyb po hypertextových stránkách.

K "noření" stačí vzít myš do ruky a klikat na zvýrazněné reference. Nebo
se lze po referencích pohybovat klávesou [Tab] a [S][Tab] a vnořit se
stiskem klávesy [Return].

K "vynořování" je nejjednodušší použít klávesu [Undo] nebo [Esc]. Nebo je
možno použít ikony:

    Slouží k vynoření o úroveň výše.


    Umožní vynoření do některé z předchozích úrovní.Funkce dalších ikon

Pozn.: pokud funkce není dostupná, je její ikona zobrazena způsobem v GEMu
    obvyklým - "zašeděná"

    Něco jako Bookmark ve WWW-browserech - umožňí definovat max. 10 značek
    (odkazů na hypertextovou stránku), takže se lze lehce dostat na své
    oblíbené stránky.
    Hot-key: [S][Fn] definuje značku n
        [Fn] skočí na značku n

    Skok na předchozí hypertextovou stránku (obecně vůbec nemusí
    souviset s tématem aktuální stránky).
    Hot-key: [CT][?], [-] na numerické klávesnici

    Vynoření se do hierarchicky vyšší úrovně, často obsah HYPertextu.
    Hot-key: [A][T]

    Skok na následující hypertextovou stránku (obecně vůbec nemusí
    souviset s tématem aktuální stránky).
    Hot-key: [CT][?], [+] na numerické klávesnici

    Skok do Indexu, pokud jej HYPertext má.
    Hot-key: [A][X]

    Otevře katalog HYPertextů.
    Hot-key: [A][K]

    Nabídne seznam hypertextových stránek, které autor HYPertextu
    doporučuje jako související s tématem aktuální stránky. Anglicky
    řečeno "See also".

    Speciální stránka HYPertextu, která může pomoci v případě, kdy
    je čtenář HYPertextu v naprosté beznaději, např. se dokonale
    zamotal a nemůže najít cestu zpět.
    Hot-key: [Help]

    Základní informace o aktuálním HYPertextu - jeho autor, název,
    verze a datum vytvoření.
    Hot-key: [CT][I]

    Umožní nahrát nový HYPertext. Nabídne standardní fileselector
    s cestou do adresáře uvedeného v ST-GUIDE.INF v proměnné HYPFOLD
    a maskou *.HYP.
    Hot-key: [CT][O]

    Se stisknutým [Shift]em umožní nahrát libovolný soubor. Nabídne
    standardní fileselector s aktuální cestou a maskou *.*. Po kladném
    zvolení souboru prohledá ST-GUIDE.INF, jestli v něm není definován
    viewer pro soubor s koncovkou, jaký má zvolený soubor, a případně
    jej spustí. Pokud koncovku nenajde, spustí viewer definovaný
    proměnnou EXTVIEW. Pokud není ani tento definován, zobrazí zvolený
    soubor jako text.

    Popup-menu s dalšími funkcemi, např.:

    Find, Repeat find: Hledá text v aktuální HYPertextové stránce nebo
    název hypertextové stránky v globálním slovníku pojmů. Dále lze
    hledat pomocí utility HypFind ve všech stránkách aktuálního
    HYPertextu nebo ve všech dostupných HYPertextech.

    Erase stack: Vymaže seznam posledních navštívených hypertextových
    stránek.

    Copy: Kopie myší zvoleného bloku textu bude uložena do
    GEM-clipboardu. Bude tak v dispozici v ostatních aplikacích, které
    jej umí používat.

    Paste: Zobrazí aktuální obsah GEM-clipboardu, pokud v něm je nějaký
    text.

    Font: Umožní změnit font, kterým se zobrazuje text. Funguje pouze
    v případě přítomnosti UFSL (nebo jeho derivátu) v RAMěti.

    Remarker: Spustí nebo zavolá Remarker.

    Spustí nebo zavolá Remarker, další externí utilitu.Použití myši

Myší lze jednak klikat na reference a tím se nořit do HYPertextu. Pokud
není v ST-GUIDE.INF definována proměnná REFONLY, pak klik myší na jakékoli
slovo v HYPertextu způsobí jeho vyhledávání v globálním slovníku pojmů.
Pokud je v ST-GUIDE.INF definována proměnná RIGHTBACK, pak klik pravým
tlakem myši způsobí vynoření se o úroveň výš, podobně jako klávesou [Undo].


Použití klávesnice

Viz. výše uvedené klapy, např. Dále se lze po HYPertextu pohybovat pomocí
tzv. auto-lokátoru. Schválně zkus v tuto chvíli postupně tlakat na
klávesnici znaky `f', `u', `f', `i' a `n' a sleduj, jak ST-Guide skáče po
řádcích, na kterých se vyskytuje právě vložená skupina písmen. Tato skupina
je pro informaci zobrazována místo ikon v okně ST-Guide (pattern), pro
mazání lze použít klapu [Backspace]. Zrušit auto-lokátor lze stiskem nějaké
kurzorové klávesy.

Fufin