]>
       

Katalogizace HYPertextů

Každý HYPertext by měl mít autorem definovanou kategorii, oblast či
"přihrádku", do které patří (např. Documentation, Reference Works,
Programming, viz CATALOG.CFG). Program STool pak projde všechny HYPertexty,
které jsou pomocí ST-GUIDE.INF dostupny, a vytvoří tzv. katalog. Katalog
je nový HYPertext, který obsahuje reference na všechny HYPertexty -
připomíná to knihovnu. Ve všelisjakých "přihrádkách" jsou rozesety všechny
HYPertexty, takže se v nich dá lépe orientovat.

Katalog HYPertextů vytváří program STool.

Fufin