]>
       

Globální slovník pojmů

Globální slovník pojmů je geniální funkce ST-Guide. Každý HYP může mít
u sebe i REF. Tento REF obsahuje seznam všech pojmů, které daný HYP
vysvětluje. Pomocí programu RefLink lze REFy od některých na pojmy či
definice bohatých HYPů poslepovat do jednoho velkého spec. REFu, který
má název ALL.REF. Pokud pak v ST-Guide použiji funkci Find (viz. zde)
a hledat zadaný název hypertextové stránky (jinými slovy pojem) jako
reference, bude tato stránka vyhledávána v ALL.REF a v případě jejího
nalezení ST-Guide otevře příslušný HYPertext na stránce, kterou jsme
hledali.

Jak se to dá využít? Prostě. Existuje mnoho takových HYPertextů, které
obsahují mnoho zajímavých pojmů (např. cizo-české jazykové slovníky,
viz. zde). Z REFů těchto HYPů lze vytvořit ALL.REF, jakýsi globální
slovník pojmů. Otevřeme-li pak nějaký cizojazyčný HYPertext a nemáme-li
definovanou proměnnou REFONLY v ST-GUIDE.INF a dále máme-li patřičný
jazykový slovník ve formě HYPertextu, stačí klikat myší na neznámá slova
a ST-Guide po nějaké době nabídne jejich české významy. Už žádné
listování v klasických knižních jazykových slovnících!

Výše uvedené geniálnosti s jazykovými slovníky se dá využít i mimo
ST-Guide, v programech, které umí ST-Guide využívat, např. textové editory
Everest a qed nebo message-editor LED.

Fufin