]>
       

     Co říci závěrem? Snad poděkovat za pozornost a upozornit na to, že
za případné škody, způsobené informacemi v JoyAIP uvedenými, v žádném
případě neručíme. Také bychom přivítali, kdyby se případné použití zde
uvedených informací v jiných médiích konalo s naším vědomím. Samozřejmě
se těšíme na kladné ohlasy a další informace, které pomůžou pozvednout
úroveň tohoto hypertextu.

     Sabáka ;-)