Kombinované studium

Na této stránce hledej pouze materiály. Informace o ostatním jsou zde.

Obsah

Základy strukturovaného programování: větvení, cyklení, pole, funkce, složené datové typy. Programujeme v jazyce C. Doporučené prostředí je Code Blocks nebo Visual Studio (prazdný projekt).

Udělování zápočtu

Účast na semináři je povinná, jsou povoleny maximálně 3 absence (z libovolných důvodů, není potřeba se omlouvat). Předpokládá se Aktivita na cvičení.

Zápočet bude udělen za zisk potřebného počtu bodů. Za vypracování dvou domácích úkolů lze získat 30 bodů (za každý 15 bodů), během semestru lze za práci na semináři získat dalších 10 bodů. Pro zisk zápočtu je potřeba získat 25 bodů.

Domácí úkoly

Zadání prvního úkolu stahujte zde [.pdf] Úkol odevzdejte nejpozději do 7. 11. 2018 23:59.

Zadání druhého úkolu stahujte zde [.pdf] Úkol odevzdejte nejpozději do 12. 12. 2018 23:59.

Zadání opravného úkolu stahujte zde [.pdf] Úkol odevzdejte nejpozději do 23. 12. 2018 23:59.

Tabulka získaných bodů [.pdf]

Materiály ke kurzu

Poznámky k semináři (obsahují i úkoly k procvičení) [pdf]. Další materiály a úkoly lze najít zde.

Další materiály:

Program proběhlých seminářů