logo up

Distanční a prezenční vzdělávání profesních informatiků: inovace pro informační společnost

2006 - 2008

 

 

 

 

 
 

Úvod

O projektu

Řízení projektu

Studijní materiály

Řešitelský tým

Publicita

Dotazníky

Kontakty

 
 


Úvod

Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (UP) v Olomouci připravila dvouletý projekt financovaný Evropským sociálním fondem a MŠMT ČR s názvem "Distanční a prezenční vzdělávání profesních informatiků (DPVI): inovace pro informační společnost". Projekt je určen studentům UP. Partnerem je společnost Liberix.

Projekt je zaměřen na inovaci vybraných informatických studijních oborů akreditovaných na Přírodovědecké fakultě UP. Předmětem projektu jsou bakalářské obory Aplikovaná informatika v kombinaci distanční a prezenční formy, Aplikovaná informatika v prezenční formě, Informatika v prezenční formě a navazující magisterský obor Informatika v prezenční formě. Základním cílem projektu je dosáhnout vysokých standardů ve vzdělávání informatiků a dobré dostupnosti tohoto vzdělávání potřebným zájemcům.

Mezi hlavní efekty projektu bude patřit zlepšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce (zejména díky zavedení nových předmětů informatické praxe včetně praxe ve firmách), zvýšení počtu studijních míst a tedy lepší schopnost uspokojovat poptávku po profesním informatickém vzdělání, výrazné zvýšení počtu studijních míst v dálkové formě (díky posílení distanční složky studia), posílení evropského vzdělávacího prostoru o studijní programy s jasně popsaným modulárním uspořádáním, a tedy umožňující mobilitu, zvýšení konkurenceschopnosti firem a institucí v dotčených regionech díky možnosti zvýšení kvalifikace neprezenčním studiem již zaměstnaných pracovníků.

Inovace vyplývá z potřeb dnešní tzv. informační společnosti, zejména z vysoké poptávky po vzdělávání profesně orientovaných informatiků včetně vzdělávání s výraznými distančními prvky.

 

 

Sponzoři


Evropský sociální fond ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

Partner projektu


Liberix, o.p.s.

 
 

 

 

 

© 2006-2008 Monika Kochaníčková

Creative Commons License