logo up

Distanční a prezenční vzdělávání profesních informatiků: inovace pro informační společnost

2006 - 2008

 

 

 

 

 
 

Úvod

O projektu

Řízení projektu

Studijní materiály

Řešitelský tým

Publicita

Dotazníky

Kontakty

 
 


Publicita projektu


Aktivity prováděné v rámci publicity:

  • Článek o projektu ve sborníku „Projekty ESF na Univerzitě Palackého v Olomouci v programovacím období 2004-2006“ [ISBN 80-244-1679-3]. Informační brožura slouží především k propagaci projektů a je zdrojem informací pro zájemce nejen z řad cílových skupin, ale i široké veřejnosti.
  • Plakát v Posterové sekci na konferenci „Vysoké školy a Evropský sociální fond“ (20.-21.6.2007) pořádané v prostorách UP Olomouc.
  • Prezentace projektu na webu ESFCR v záložce "Projekty".
  • Článek ve bulletinu „Projektový servis UP informuje“ (v 7.čísle 2007). inzerat
  • Informační leták k projektu. Leták je rozdáván na akcích pořádaných PřF UP jako je Den otevřených dveří, nebo akcí pořádaných partnerem projektu jako je Open Workshop Olomouc a LinuxExpo.
  • Inzerát v novinách Mladá Fronta Dnes (28.11.2007) s nabídkou vysokoškolského studia oborů katedry informatiky a propagující řešený ESF projekt. Zmíněný inzerát byl otištěn ve specializované příloze MF DNES – „Žebříček vysokých škol“ (28.11.2007) ve všech regionálních přílohách po celé Moravě, tj. v Olomouckém, Severomoravském, Zlínském, Jihomoravském kraji a na Vysočině.
  • V Žurnálu UP (dne 21.3.2008) byl vydán článek s názvem „Řešení projektu Operačního programu rozvoje lidských zdrojů na Katedře informatiky PřF UP“, který podává stručnou zprávu o řešení projektu.
  • Informace o projektu jsou také zveřejněny na nástěnce pro studenty. Nástěnka je pravidelně aktualizována.
zurnal


 

 

Sponzoři


Evropský sociální fond ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

Partner projektu


Liberix, o.p.s.

 

 

 

© 2006-2008 Monika Kochaníčková