logo up

Distanční a prezenční vzdělávání profesních informatiků: inovace pro informační společnost

2006 - 2008

 

 

 

 

 
 

Úvod

O projektu

Řízení projektu

Studijní materiály

Řešitelský tým

Publicita

Dotazníky

Kontakty

 
 


O projektu

Hlavním cílem projektu je inovace a kvalitativní rozvoj bakalářských oborů Informatika a Aplikovaná informatika a magisterského oboru Informatika na PřF UP s cílem dosáhnout evropských standardů. Projekt zahrnuje důsledný přechod na třístupňový vzdělávací systém. V průběhu projektu dojde k inovaci a zkvalitnění studia. Po obsahové stránce bude náplň studia lépe vyhovovat potřebám cílových skupin, a to jak studentů z řad čerstvých absolventů středních škol, tak studentů z řad již zaměstnaných uchazečů, kteří si potřebují doplnit vzdělání, popř. se rekvalifikovat. Důraz je kladen zejména na lepší okamžitou připravenost pro praxi.

Kromě samotného zkvalitnění výuky je dalším cílem inovace studijních programů rozšíření vzděláváních příležitostí v informatických oborech v územích dopadu. Vytvoření distančních vzdělávacích textů a multimediálních opor a přechod na systém výuky s využitím distančních vzdělávacích pomůcek umožní zvýšit počty přijímaných studentů. Distanční metody budou používány zejména u oboru Aplikovaná informatika v kombinované formě. Cílem u tohoto oboru je během realizace projektu zvýšit počet přijímaných studentů na 100. U bakalářského oboru Informatika a oboru Aplikovaná informatika v prezenční formě je cílem zvýšení počtu přijímaných studentů na 100. U magisterského oboru Informatika v prezenční formě je cílem zvýšení na 50.

Dalším cílem a důležitým aspektem projektu je dosáhnout výše popsaného rozšíření vzdělávacích příležitostí při zachování současných kapacit, které jsou na Katedře informatiky k dispozici (počty učitelů, počty učeben). Změny budou realizovány tak, aby i nadále umožňovaly bezproblémové vzdělávání zdravotně handicapovaných (v současné době studují v informatických programech i „vozíčkáři“, v budoucnu bude zajištěn bezbariérový přístup k učebnám).Dosažení výše popsaných dílčích cílů přispěje ke splnění globálního cíle programu OP RLZ, tj. udržení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti.

Cílovými skupinami projektu jsou studenti vysokých škol, a to jak studenti prezenčního (denního) studia, tak studenti kombinovaného (dálkového) studia.

 

 

Sponzoři


Evropský sociální fond ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

Partner projektu


Liberix, o.p.s.

 

 

 

© 2006-2008 Monika Kochaníčková