Informace ke kurzu "Modelování a verifikace" (ZS 2023/24)

Kurz vede: prof. Petr Jančar (5.040), pj.jancar@gmail.com ,

Acknowledgement. The course is based on the book
Reactive Systems: Modelling, Specification and Verification
by Luca Aceto, Anna Ingólfsdóttir, Kim Guldstrand Larsen, Jiří Srba,
Cambridge University Press, August 2007.
Petr Jančar gratefully acknowledges the help of materials provided by the authors of the book at the web-page rsbook.cs.aau.dk, including the latex-sources of the slides provided by J. Srba; the slides (with slight modifications and/or extensions) are also used in our course, as well as the suggested tutorials.

Aktuální informace:

Plán kurzu:

Zápočet:

Student zašle vyučujícímu svůj vlastní popis řešení dvou miniprojektů, jehož dostatečnost bude podle potřeby diskutována.

Zkouška:

Průběh je zachycen zde: zk-prubeh.pdf

Konzultace:

Konzultace je nejlépe domluvit osobně po výuce, či emailem (pj.jancar@gmail.com).